MISSIOON
Elukestvat õppimist toetav kool

MOTO
HEA KOOL KOGU ELUKS

VISIOON
Võrumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud, atraktiivset, kaasavat ning paindlikku õpet võimaldav, arengut toetav parim hariduskeskus Eestis

VÄÄRTUSED
Kompetentsus, paindlikkus, empaatia, arenemisvõimelisus, innovaatilisus