MISSIOON
1) mitmekesistada kvaliteetseid ja väärtustloovaid õppimisvõimalusi ning tuua õppima suurem hulk inimesi erinevatest ea- ja huvirühmadest; 2) luua ja jagada valdkonna tippteadmisi kutsekoolidesse ja ettevõtetele ning sidustada omavahel haridus- ja töömaailma. Kooliperena oleme heatujulised, koostöised, hoolivad ja orienteeritud arengule.

MOTO
HEA KOOL KOGU ELUKS

VISIOON
EWERS on hariduskeskusena hooandjaks õppijale ja regioonile ning kutseõppe tippkeskuseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas.

VÄÄRTUSED

  • Uuendusmeelsus – loome ja innustame rakendama uusi lahendusi õpetamise sisus ja vormis.
  • Elamuslikkus – töötame selle nimel, et õppimise ja õpetamise protsess looks rõõmu, rahulolu ja eduelamust.
  • Koostöö – väärtustame meeskonnatööd koolis sees ja kooliväliste partneritega.
  • Keskkonnasäästlikkus – jälgime oma igapäevases tegevuses ja arengus keskkonnahoiu eesmärke.
  • Hoolivus – märkame ja toetame iga koolipere liiget, aktsepteerime erinevusi, võimestame tugevusi.